Sirkunst har ca. 180 medlemmer spredd over hele landet!

8 av medlemmer er valgt inn til å sitte i Sirkunst-styret og sitter som regel i enten to eller fire år.

Siden starten i 2007 har styremøter blitt holdt omtrent hver tredje uke via Skype.

Styrets arbeid er å påse:
a) Organisasjonens virksomhet og forvaltning.
b) At organisasjonens formål ivaretas og fremmes på beste måte.
c) At bokføring, økonomistyring og formueforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, og i tråd med god praksis.

Nedenfor ser du styret slik det ser ut i mai 2020:

Børre Isac L’orange

Chris Pettersen

Annette Høisæter

Julian Sæther

Rebecka Nord

Erika Hågensen

Naomi Bratthammer

Ole Marius Hauer

Om Oss ● Styret ● Medlemmer ● Bloggen ● Kart ● Kalender ● Online Show Bli Medlem