SIRKUNST er et norsk sirkusnettverk som arbeider for å styrke og synliggjøre sirkus som scenekunst og pedagogisk praksis i alle dets former, på alle nivåer og i hele landet.

SIRKUNST er en ideel medlemsorganisasjon. Våre medlemmer er både barne-og ungdomssirkusgrupper, sirkusskoler, kompanier, produsenter og enkeltmedlemmer som trener sirkus eller vil støtte SIRKUNST sitt frivillige arbeide.

Nettverket ble etablert våren 2007, etter initiativ fra flere profesjonelle kompanier og selvstendige kunstnere. I juni samme år ble «Forprosjekt Nysirkus» igangsatt, og 23. august 2007 ble SIRKUNST – norsk sirkusnettverk formelt stiftet.

Last ned og les SIRKUNSTs vedtekter her

Om Oss ● Styret ● Medlemmer ● Bloggen ● Kart ● Kalender Bli Medlem