“Det får bära eller brista”

Av Rebecka Nord ● 8. Mai 2020

Rebecka Nord sitter i Sirkunst-styret og er for tiden aktuell med forestillingen “Det får bära eller brista”.
Her kommer noen av hennes tanker rundt skapelsesprossen av forestillingen:

Detta projekt började redan för många år sedan när jag började släktforska tillsammans med min mormor, jag såg plötsligt mig själv i ledet av starka kvinnor som levt i vår släkt.

Min mormors mormor Justina emigrerade till Amerika tillsammans med sina syskon, kom tillbaka själv och blev mamma till fyra döttrar. När hon var gravid med sin sista flicka, Nelly, dog hennes man och hon blev ensam med att försörja sina barn. Nelly var min mormors mor och min mormor hette Inga-Stina.

Det är dessa tre kvinnor ligger som grund till projektets tematik; vad kvinnor burit. Jag intervjuade min mormor om hur deras liv sett ut, vad bar de, vilka sysslor hade de och vad var deras glädjeämnen?

När jag själv blev mamma 2015 så kände jag ännu större samhörighet med de generationer kvinnor som på olika sätt kämpat och arbetat, burit och brustit innan mig.

Eftersom jag är parakrobat och har jobbat med att bära och att bli buren i tjugo år nu så föll det sig naturligt att vilja skapa en akrobatisk föreställning utifrån detta tema; kvinnors bärande genom historien.

Jag började skriva ansökningar för att få medel att skapa föreställningen och under ett tidsspann på tre år, en hel del avslag, nya projektpartners, en graviditet till (!) och en flytt till Norge så kunde jag slutligen säga; nu kör vi i gång. Detta var höst 2018 och vi planerade att starta skapandet vår 2019.

Nu hade projektet blivit ett Nordiskt samarbetsprojekt med starkt fäste i Skåne. Vi hade fått partners i fyra länder; Dynamo i Danmark, DansIt i Norge, Sorin Sirkus i Finland och Landskrona Teater i Sverige.

Jag hade efter många turer samlat ihop mitt drömteam av sex kvinnliga akrobater.

Det var viktigt för mig att varje person som anslöt till skapandet av denna föreställning skulle kännas helt rätt.

Akrobaterna skulle ha erfarenhet av parakrobatik och pyramider, men också vara i rätt åldersgrupp (runt 40 år) och ha livserfarenhet och gärna en krokig och bred karriär. Jag ville hitta kvinnor som kunde uttrycka både styrka och skörhet och som var beredda att arbeta hårt och kollektivt. Jag sökte ödmjuka och kärleksfulla människor som jag själv kunde tänka mig att arbeta med långsiktigt. Och det hittade jag!

Den första gången vi träffades var det viktigt för mig att lägga en bra grund för arbetet framåt. Vi delade vår livshistoria med varandra, när har vi känt oss starka och när har vi känt oss svaga? Hur ser vår relation ut med våra kvinnliga äldre släktingar? Våra mammor? Hur upplever vi vår egen roll som kvinna och/eller mamma? Vad bär vi? Vad är egentligen styrka för oss?

Vi diskuterade också våra mer eller mindre krokiga karriärer och de känslor av succé och nederlag som ofta ingår i detta krävande cirkusyrke. 

Detta öppnade upp till en väldigt ärlig process och genom hela skapandet av föreställningen har vi varit väldigt öppna med våra känslor och respekterat varandras mentala och fysiska upp och nedgångar.

Vid det här laget hade jag också regissör och kompositör med på turen. Kompositör Anna Cederquist började sin research med att leta folkmusik från artisternas hembygder, hon spelade också in vågor från Skånska sydkusten och tittade närmre på en sång som min mormors mor brukade sjunga för min mormor och som jag i min tur sjungit när jag var barn.

Regissör Åsa Johannisson var direkt intresserad av projektet och tematiken. Hon fastnade speciellt för kvinnans fysiska arbete och blev snabbt inspirerad av havet och åkern. Av ett långsamt bildspråk med bilder som gick in i varandra.

Vid denna punkt startar det verkliga arbetet med skapandet av föreställningen. Vi gör fyra residenser i fyra olika länder; på Dynamo i Odense, Danmark, på DansIt i Trondheim, Norge, på SorinSirkus i Tampere, Finland och på Landskrona Teater i Landskrona, Sverige. Är du intresserad av att veta mer om hur arbetet fortsatte följ mig på min blogg där jag kommer att lägga ut texter om hela processen:  www.circusbyme.se/blogg.